۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : want app review

Utilizing Pregnancy Dating After having a Miscarriage or Pregnancy Loss pt.2

Utilizing Pregnancy Dating After having a Miscarriage or Pregnancy Loss pt.2 Each trimester of a maternity has its very own own features. The chances and traits of being pregnant loss will vary for every trimester. First Trimester The trimester that is first the very first 12 months of being pregnant. Usually, ladies try not to […]