۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Find Your Go-To Sex Position Centered On Your Zodiac Indication

Find Your Go-To Sex Position Centered On Your Zodiac Indication The content that appears about this web web page is presented as an overview vs. comparative marketing. The provided information includes item information, overviews, buying guides, and item specs. All trademarks, registered trademarks and service-marks mentioned on this website will be the home of the […]