۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Good Singles- Internet Dating For HIV Positive. Advantages of good Singles dating internet site: the top advantageous asset of using these essential web sites is the huge databases.

Good Singles- Internet Dating For HIV Positive. Advantages of good Singles dating internet site: the top advantageous asset of using these essential web sites is the huge databases. Singles HIV good dating internet site is one which has a many users who will be enthusiastic about a similar thing while you: to generally meet some […]