۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

The Drawing Club. As a precaution against spammers, free users have actually first-contact limitations and their communications have immediately deleted after thirty days.

The Drawing Club. As a precaution against spammers, free users have actually first-contact limitations and their communications have immediately deleted after thirty days. Drawing Workshops and Artwork Sessions Being a precaution against spammers, free users have actually first-contact restrictions and their communications have immediately deleted after 1 month. Nonetheless, if an associate has already reached […]