۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

You don’t need Form 1095-B to file fees. It really is for the documents.

You don’t need Form 1095-B to file fees. It really is for the documents. Choice 1: Print a card out of your home computer by signing directly into your account at Colorado.gov/PEAK. For detailed help see: how to print an ongoing health First Colorado card through PEAK? Choice 2: View your Health First Colorado (Colorado’s […]