۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : mamba come funziona

I siti di incontri permettono di comprendere così donne single giacché sposate per mezzo di pace, la pace ovvero di istruzione giacché nel caso che una collaboratrice familiare si è iscritta ad un messo a causa di appuntamenti è motivo indubbiamente ha bramosia di incontrare un convivente, non si rischia dunque di eleggere passi falsi e non di ledere nessuno tentando l’abbordaggio.

I siti di incontri permettono di comprendere cosГ¬ donne single giacchГ© sposate per mezzo di pace, la pace ovvero di istruzione giacchГ© nel caso che una collaboratrice familiare si ГЁ iscritta ad un messo a causa di appuntamenti ГЁ motivo indubbiamente ha bramosia di incontrare un convivente, non si rischia dunque di eleggere passi falsi […]