۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Pelvic surgery may result in changes to nerves and bloodstream in charge of erections.

Pelvic surgery may result in changes to nerves and bloodstream in charge of erections. Surgery Pelvic surgery may result in modifications to nerves and bloodstream accountable for erections. This will probably end up in a reduced capacity to get and continue maintaining erections. Also “nerve sparing” surgery leads to some injury to the nerves. For […]