۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : topeka escort near me

Let me make it clear about DPF issues, Symptoms and Fixes

Let me make it clear about DPF issues, Symptoms and Fixes Passive DPF Regeneration Passive will need spot after the exhaust reaches maximum conditions where the regeneration will immediately start. The exhaust will achieve these conditions will happen mostly on extended highway driving. Manufacturers which use a passive type of regeneration typically install a catalytic […]