۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

What exactly are most useful Clover Dating App Alternatives? Promegle is definitely an elegantly utilized platfrom that is social you are able to fulfill amazing individuals and also make them your pals for a lifetime.

What exactly are most useful Clover Dating App Alternatives? Promegle is definitely an elegantly utilized platfrom that is social you are able to fulfill amazing individuals and also make them your pals for a lifetime. #۱ The Level Dating App The Grade is a totally free Chatting and Dating app developed available in the market […]