۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

۷ indications you may be In a Relationship Having a Narcissist pt.2

۷ indications you may be In a Relationship Having a Narcissist pt.2 ۴٫ Narcissists are entitled. They’ve been unique. Period. Guidelines that apply to everybody else simply don’t apply to narcissists, or more they think. Frequently anticipating treatment that is preferential other people, they come to think the whole world actually revolves around them. They […]