۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : RomanceTale review

three ways to Make Fully Sure Your Resume Bullet Points Will Impress Recruiters

three ways to Make Fully Sure Your Resume Bullet Points Will Impress Recruiters There’s a complete large amount of advice on the market regarding the application: Keep it to at least one page, improve your duties to achievements, and tailor it to your job you’re applying for—just among others. But none from it actually goes […]