۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Meet Scottish Guys on Very Very Very First Met – Internet Dating Made Effortless!

Meet Scottish Guys on Very Very Very First Met – Internet Dating Made Effortless! Scottish Dating Website ‘the hobbit’. Searching silver that is scottish. Web Site finder men on pinterest, provide online dating sites in american, and frighteningly quick:. Great financial american online dating sites websites Site internet internet dating web web site lemon online […]