۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Make an application for Universal Credit. This implies in many situations these existing advantages are changed by a single payment that is monthly

Make an application for Universal Credit. This implies in many situations these existing advantages are changed by a single payment that is monthly Barnet is a service that is‘full Universal Credit area. This implies more often than not these existing advantages are changed by a unitary payment per month: The key modifications to benefits that […]