۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Dropping WhatsApp? WhatsApp users around the globe that are focused on the company’s moving policy on information privacy are flocking to rival texting apps such as for example Signal and Telegram.

Dropping WhatsApp? WhatsApp users around the globe that are focused on the company’s moving policy on information privacy are flocking to rival texting apps such as for example Signal and Telegram. WhatsApp users around the globe who will be concerned about the company’s moving policy on information privacy are flocking to rival texting apps such […]