۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Endless Debt: Native Us Citizens Suffering From High-Interest Loans

Endless Debt: Native Us Citizens Suffering From High-Interest Loans Mary Shay appears outside of the two-room hut that she stocks along with her sis on part of the Navajo Reservation about 9 kilometers from Gallup, brand brand brand New Mexico, the town that is closest from the booking. Shay, who may have no car that […]