۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Gratitudine agli incontri online, anche sopra Italia, insieme questo oggidì è diventato piuttosto chiaro. Codesto collocato utilizza i cookie verso migliorarne la fruibilità.

Gratitudine agli incontri online, anche sopra Italia, insieme questo oggidГ¬ ГЁ diventato piuttosto chiaro. Codesto collocato utilizza i cookie verso migliorarne la fruibilitГ . Utilizzando il messo web, accetti l’uso dei cookie. Puoi trovare ulteriori informazioni sui cookie e la relativa disattivazione qui. Contatti Condizioni del incarico. Luca, compagno, 30 | Vaiano Cremasco, Italia | Badoo […]