۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Simply around her body, your female counterpart will enjoy the process of practicing something new on you that will make your orgasms and thus, your sex life, even hotter like you appreciate when your partner takes the time to direct you.

Simply around her body, your female counterpart will enjoy the process of practicing something new on you that will make your orgasms and thus, your sex life, even hotter like you appreciate when your partner takes the time to direct you. “The female G-spot a area that is sensitive of anterior wall surface of this […]