۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : fdating sign up

Simple tips to Determine If Polyamorous Relationships Are Best For Your Needs pt.2

Simple tips to Determine If Polyamorous Relationships Are Best For Your Needs pt.2 Advantages Of Polyamorous Relationships Now it is time for you to explore the professionals and cons of polyamory. Similar to a monogamous relationship has its pros and cons, therefore does a polyamorous relationship. Below are a few of this benefits of polyamory. […]