۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Financial Calculators. Purchasing a motor automobile, refinancing a property, saving for college – American Heritage members in many cases are busy determining the funds of life’s choices

Financial Calculators. Purchasing a motor automobile, refinancing a property, saving for college – American Heritage members in many cases are busy determining the funds of life’s choices United States Heritage Financial Preparing Calculators Investing in automobile, refinancing a house, saving for college – American Heritage members in many cases are busy calculating the funds of […]