۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Weight Training. Facts You Need To Know About Strength Training

Weight Training. Facts You Need To Know About Strength Training The Facts? Facts You Must Know About Strength Training Exactly Just Just How Does Resistance Workout Work? Why Weight Training? How Come Resistance Exercise? Simply how much to complete Exactly Exactly How Resistance that is much Exercise I Really Do? Progressive Overload What’s the Principle […]