۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : escort escort near me

Most readily useful internet dating sites of 2019. Browse expert for all you need to understand to fulfill that special someone whom runs on females exact exact same expert and intellectual degree as you.

Most readily useful internet dating sites of 2019. Browse expert for all you need to understand to fulfill that special someone whom runs on females exact exact same expert and intellectual degree as you. Browse expert for all you need to understand to generally meet special someone whom runs on ladies same expert and level […]