۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : davie eros escort

Legislation & Order: SVU. This hard-hitting and series that is emotional the life span and crimes regarding the Unique Victims product associated with nyc Police Department, at the very top squad of detectives whom investigate intimately based crimes.

Legislation & Order: SVU. This hard-hitting and series that is emotional the life span and crimes regarding the Unique Victims product associated with nyc Police Department, at the very top squad of detectives whom investigate intimately based crimes. This hard-hitting and psychological show chronicles the life span and crimes associated with the Unique Victims product […]