۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Emphasizing with a Cancer goes a long option to winning them over.

Emphasizing with a Cancer goes a long option to winning them over. Prepare yourself to introduce her or him into the family members. Cancer value buddies and life that is social. The introduction assures them not just of protection but additionally the known amount of your dedication. one more thing, let them have freedom to […]