۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Period 2: Arousal-building techniques for women. While you enter your arousal period, you’ll commence to enjoy details which can be more directly centered on or just around your clitoris.

Period 2: Arousal-building techniques for women. While you enter your arousal period, you’ll commence to enjoy details which can be more directly centered on or just around cam 4 your clitoris. While you enter your arousal period, you’ll commence to enjoy details which can be more directly centered on or about your clitoris. Your clit […]