۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : boise escort

Dating Somebody With Youngsters: 9 Methods For Dating An Individual Parent. Perhaps one of the most questions that are important of us face is whether we wish children or otherwise not.

Dating Somebody With Youngsters: 9 Methods For Dating An Individual Parent. Perhaps one of the most questions that are important of us face is whether we wish children or otherwise not. Probably one of the most questions that are important of us face is whether we wish children or perhaps not. There isn’t any answer […]