۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Capital Budgeting: Definition, Value and methods that are different

Capital Budgeting: Definition, Value and methods that are different Capital cost management is an accounting principle a company’ financial decision-makers used to figure out which jobs they ought to pursue. Understanding exactly just just what money cost management is as well as the capital that is different techniques open to usage can assist you better […]