۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : Best Dating Site

Severe Internet Dating Sites Reviewed. Interested in various sites that are dating?

Severe Internet Dating Sites Reviewed. Interested in various sites that are dating? Perfect for: fulfilling your following true Match Free account: Complimentary enrollment, restricted Users: 8,6 million Perfect for: Finding connections that are real Free account: Complimentary enrollment, limited Users: +2million Perfect for: Users interested in regional enjoyable Free account: Complimentary enrollment, restricted Users: +420 […]