۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Helpful for ladies with orgasm difficulties.Sex jobs with names

Helpful for ladies with orgasm difficulties.Sex jobs with names Getting partner on the top The Cowgirl place Enlarge The Cowgirl position Cowboy/girl sex position/Amazon place – the partner that is penetrating on their straight back; the getting partner sits in addition to the penetrator dealing with the penetrator’s face. The obtaining partner may stimulate the […]