۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی

سلسله مصاحبه های مرتبط با آیت الله مهدوی کنی (ره)