آیت‌اللّه مهدوی کنی (رحمة‌اللّه‌عليه) و جامعه روحانیت مبارز – دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی

آیت‌اللّه مهدوی کنی (رحمة‌اللّه‌عليه) و جامعه روحانیت مبارز

کتاب

آیت‌اللّه مهدوی کنی (رحمة‌اللّه‌عليه) و جامعه روحانیت مبارز

آیت‌اللّه مهدوی کنی (رحمة‌اللّه‌عليه) و جامعه روحانیت مبارز

کتاب «آیت الله مهدوی کنی و جامعه روحانیت مبارز» به شخصیت و حیات سیاسی و نقش بارز آیت الله مهدوی کنی(ره) به عنوان یکی از بازوان قدرتمند امام و رهبری و نیز به نقش تشکیلاتی ایشان به عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز به عنوان یک نهاد پیشگام روحانی در فعالیت های سیاسی می پردازد.
حضرت آِیت الله مهدوی کنی(ره) به عنوان فقیهی روشن اندیش، مجتهدی مهذب، سیاستمداری اخلاق مدار، مبارزی خستگی ناپذیر، مدیری مدبر، صاحب نظری مستقل، و فرهیخته ای آشنا به مقتضیات زمان، مشار بالبنان بود. ایشان واجد خصوصیاتی بارز و بعضا منحصر به فرد بود که سبب شده بود حتی بسیاری از کسانی که از نظر سیاسی با ایشان همراه نبودند برای ایشان احترامی خاص قائل باشند و همواره جانب حرمت شان را پاس دارند.
از این رو تبیین حیات سیاسی اجتماعی چنین شخصیتی و نقش مؤثر ایشان در امر ساماندهی تشکل روحانی-سیاسی جامعه روحانیت مبارز از ضرورت های نگارش این کتاب محسوب می شود.
تمایز این کتاب با سایر کتاب هایی که در ارتباط با جامعه روحانیت مبارز نگاشته شده این است که همه آن ها بر مواضع و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تأکید داشته اند و در یادکرد از فقید سعید آیت الله مهدوی کنی(ره) به جایگاه ایشان به عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و نقش اثر گذار ایشان در این سمت با نقش ایشان در دیگر سمت های اجرایی و جایگاه ایشان در نهادهای سیاسی و روحانی به عنوان یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز پرداخته اند.
در حالی که در کتاب حاضر، تمرکز نگارندگان آن بیشتر در مورد شخصیت آیت الله مهدوی کنی(ره) به عنوان یکی از پایه گذاران و چهره های مؤثر در تکوین و تداوم انقلاب اسلامی و چهره ای شاخص در نظام جمهوری اسلامی ایران است. البته به نقش بارز ایشان نیز در شکل گیری نشست های روحانیون مبارز تهران در مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام ایشان در امر ساماندهی تشکل روحانی-سیاسی جامعه روحانیت مبارز پس از پیروزی انقلاب و از نقش مؤثر ایشان در وقایع مختلف سیاسی، نه تنها به عنوان دبیر کل این تشکل، بلکه به عنوان یکی از بازوان قدرتمند امام و رهبری، پرداخته شده است.
از منظر نویسندگان این اثر، کار ویژه کتاب حاضر، تبیین وجوه مختلف شخصیت و حیات سیاسی-اجتماعی آیت الله مهدوی کنی(ره) و نقش ایشان در تکوین و تداوم انقلاب اسلامی، مقدم بر نقش تشکیلاتی ایشان در جامعه روحانیت مبارز، به عنوان یک نهاد پیشگام روحانی در فعالیت های سیاسی-اجتماعی است.
برای پیشبرد این هدف، کتاب حاضر در هشت فصل سامان یافته است. فصل اول به تبیین شخصیت و زمانه آیت الله مهدوی کنی(ره) اختصاص دارد. فصل دوم به صورت خاص به شخصیت سیاسی آیت الله مهدوی کنی در دوران زندگی ایشان می پردازد.
نگارندگان، بعد از این دو فصل، در فصل سوم و چهارم به تشکل جامعه روحانیت مبارز از تشکیل تا پیروزی انقلاب و نیز پس از پیروزی انقلاب و نقش آفرینی حضرت آیت الله مهدوی کنی به عنوان دبیر کل این تشکل می پردازند. در فصل پنجم بحث انشعاب در جامعه روحانیت مبارز مطرح می شود . در فصل ششم سخن از جامعه روحانیت مبارز و پدیده اصلاحات به میان می آید. جامعه روحانیت مبارز؛ محور اصول گرایی در برابر روایت های جدید، موضوع فصل هفتم است و در فصل آخر به تداوم جامعه روحانیت مبارز پس از رحلت آیت الله مهدوی کنی(ره) و مباحث این دوره پرداخته می شود.

 

 

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی

فهرست منو
دسترسی سریع

تمامی حقوق برای دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی محفوظ است.