کاظم جلالی از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق علیه السلام:
کمتر می شد در سلام گفتن به آیت الله مهدوی کنی پیشی گرفت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله مهدوی کنی، دکتر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با شخصیت حضرت آیت الله مهدوی کنی گفت: خاطرات زیادی از کلاس های اخلاق آیت الله مهدوی کنی وجود دارد. نوع تعاملشان با دانشجویان گویای روحیه جوان و شاداب ایشان بود. ایشان همیشه خنده رو بودند و هنگامی که فرزندان معنوی خود که همان دانشجویان بودند را می دیدند، احساس شان، احساس بسیار خوبی بود.

وی افزود: خاطرات ما از سال 65 که مصادف با ورود ما به دانشگاه امام صادق علیه السلام شروع می شود و تا همین چند ماه پیش که من آخرین دیدار را با ایشان داشتم، ادامه داشت.

کاظم جلالی با اشاره به  ویژگی دلسوزی بودن ایشان گفت: در بحث ساماندهی اصولگرایی در سال 90 خیلی گام های متواضعانه و دلسوزانه ای برداشتند. شاید با آن وضعیت از ایشان انتظار نمی رفت که وارد عرصه شوند اما، زمانی که من دانشجو بودم، می دیدم که کمتر اتفاق می افتاد که کسی بتواند به ایشان زودتر سلام کند. چرا که، ایشان همیشه در سلام دادن پیش دستی می کردند.

وی با اشاره به خاطره خواندن خطبه عقدش توسط حضرت آیت الله مهدوی کنی، گفت: تنها من یکی از فرزندان بودم و از هر کدام از دیگر دانشجویان دانشگاه امام صادق که جویا شوید شیرینی و حلاوت در برخورد ایشان را تایید می کنند. دوست دارم فرصتی برایم پیش بیاید تا بتوانم وقتی بگذارم و خاطرات این بزرگوار را بنویسم.