گزارش تصویری
آخرین حضور آیت الله در سالگرد ارتحال امام امت