۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

NY Fed post calls into concern objections to payday advances and rollover restrictions

NY Fed post calls into concern objections to payday advances and rollover restrictions CFPB, Federal Agencies, State Agencies, and Attorneys General A post about payday financing, “Reframing the Debate about Payday Lending,” posted regarding the nyc Fed’s internet site takes issue with a few “elements regarding the lending that is payday” and argues that more […]