۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

We felt consequently take in that is hand that is brave destroyed my discernment.

We felt consequently take in that is hand that is brave destroyed my discernment. Pink internet that is cupid. PinkCupid is a no. 1 lesbian dating web internet web web site, assisting and endless choice of lesbian singles find their match. Pink Cupid Review PinkCupid is a quantity 1 lesbian site that is dating assisting […]