۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : Livelinks visitors

Qualora non bastassero gli adblocker in tanti casi è plausibile versare una ammontare periodico irrisoria per utilizzare del situazione privo di gli annunci pubblicitari. Troviamo cosicché questa così la risoluzione di corrispettivo oppure superiore di non versamento migliore: gli iscritti hanno infatti tutta la licenza di interagire gli uni unitamente gli prossimo privo di doversi preoccupare di limiti ovverosia costi.

Qualora non bastassero gli adblocker in tanti casi è http://datingranking.net/it/livelinks-review/ plausibile versare una ammontare periodico irrisoria per utilizzare del situazione privo di gli annunci pubblicitari. Troviamo cosicché questa così la risoluzione di corrispettivo oppure superiore di non versamento migliore: gli iscritti hanno infatti tutta la licenza di interagire gli uni unitamente gli prossimo privo di […]