۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : amino reddit

Simple tips to utilize Happn, the dating application that ‘takes stalking to a different degree’. Some have actually vilified the app that is french recommended it can be a stalker’s fantasy.

Simple tips to utilize Happn, the dating application that ‘takes stalking to a different degree’. Some have actually vilified the app that is french recommended it can be a stalker’s fantasy. Don’t allow her break free. Some have actually vilified the app that is french recommended it might be a stalker’s fantasy. All things considered, […]