۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آیات الاحکام

آیات الاحکام

جهت دانلود، کلیک کنید ۰۱ – جلسه اول ۱۳۸۳٫۰۷٫۱۴۰۲ – جلسه دوم ۱۳۸۳٫۰۷٫۲۱۰۳ – جلسه سوم ۱۳۸۳٫۰۷٫۲۸۰۴ – جلسه چهارم ۱۳۸۳٫۰۸٫۰۵۰۵ – جلسه پنجم ۱۳۸۳٫۰۸٫۲۶۰۶ – جلسه ششم ۱۳۸۳٫۰۹٫۰۳۰۷ – جلسه هفتم ۱۳۸۳٫۰۹٫۱۰۰۸ – جلسه هشتم ۱۳۸۳٫۰۹٫۲۴۰۹ – جلسه نهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱۱۱ – جلسه يازدهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۱۵۱۲ – جلسه دوازدهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۲۱۳ – جلسه سيزدهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۹