۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : خطبه, صوت

خطبه ها

خطبه ها

جهت دانلود، کلیک کنید آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۵۹-۵-۱۰آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۰-۲-۱۱آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۱-۲-۳آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۱-۶-۱۹آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۱-۹-۵آیت الله مهدوی کنی خطبه ۶۱-۱۲-۲۰آیت الله مهدوی کنی خطبه ۶۲-۲-۱۶آیت الله مهدوی کنی خطبه ۶۲-۴-۳آیت […]