۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : صوت, کتاب صوتی

کتاب صوتی

کتاب صوتی

جهت دانلود، کلیک کنید كتاب صوتي اخلاق عمليكتاب صوتي خاطرات

خطبه ها

خطبه ها

جهت دانلود، کلیک کنید آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۵۹-۵-۱۰آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۰-۲-۱۱آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۱-۲-۳آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۱-۶-۱۹آیت الله مهدوی کنی پیش از خطبه ۶۱-۹-۵آیت الله مهدوی کنی خطبه ۶۱-۱۲-۲۰آیت الله مهدوی کنی خطبه ۶۲-۲-۱۶آیت الله مهدوی کنی خطبه ۶۲-۴-۳آیت […]

آیات الاحکام

آیات الاحکام

جهت دانلود، کلیک کنید ۰۱ – جلسه اول ۱۳۸۳٫۰۷٫۱۴۰۲ – جلسه دوم ۱۳۸۳٫۰۷٫۲۱۰۳ – جلسه سوم ۱۳۸۳٫۰۷٫۲۸۰۴ – جلسه چهارم ۱۳۸۳٫۰۸٫۰۵۰۵ – جلسه پنجم ۱۳۸۳٫۰۸٫۲۶۰۶ – جلسه ششم ۱۳۸۳٫۰۹٫۰۳۰۷ – جلسه هفتم ۱۳۸۳٫۰۹٫۱۰۰۸ – جلسه هشتم ۱۳۸۳٫۰۹٫۲۴۰۹ – جلسه نهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱۱۱ – جلسه يازدهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۱۵۱۲ – جلسه دوازدهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۲۱۳ – جلسه سيزدهم ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۹