۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شاهد یاران

شاهد یاران

سلسله مصاحبه های مرتبط با آیت الله مهدوی کنی (ره)

تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی

سلسله مصاحبه های مرتبط با آیت الله مهدوی کنی (ره)